Zemin etüdü

ZEMİN ETÜDÜ

Zeminin index özelliklerinin ve mukavemetinin parametlerinin belirlenmesi  maksadiyla yapılan sondaj çalışmalarıdır. Zeminden belirli seviyelerde (1.5 m)  yapılan SPT (Standart Penetrasyon) deneyi sonucunda alınan örselenmiş https://iqoption.com.tr ve yine  uygun seviyelerde alınan örselenmemiş numeneler üzerinde zeminin index  özelliklerini belirleyen deneyleri yapılıp sonuçlarını yorumlanmasını esas  alırız. Yine bu ölçümler sonucunda yer altı su seviyesi belirlenerek uygulanacak  temel tipi.

zemin etüdü

 

zemin etüdü sondaj1.com

zemin etüdü

Sondaj kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Zemin çivisi

ZEMİN ÇİVİSİ

Zemin Çivileri, hafriyatı yapılacak alanda şevin desteklenmesi amacı ile  zemine sık aralılarla çelik çubuklar yerleştirilerek uygulanır. Hafriyat  başladığından itibaren kazı alt kotuna ulaşıncaya kadar şev sıra sıra  güçlendirilir, şev yüzeyi çelik hasır üzerine beton püskürtülerek  sabitleştirilir. Zemin Çivisi, şev stabilizasyonu (heyelan ıslahı)  uygulamalarında da sık sık kullanılmaktadır.

zemin çivisi

zemin çivisi sondaj1.com

zemin çivisi

Sondaj kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

su sondajı

SU SONDAJI

Su sondajı : Jeolojik Jeofiziksel etüd yapılır. Etüd sonuçlarına göre kuyu  projesi çıkartılır. Yer altı değişik bir yapıya sahip olabilir. Çok yakın  yerlerde su varken sizin kendi alanınızda su çıkmayabilir. Etüd yapılmadan açılan  sondajlarda su bulunmayabilir. Bu işlemde çok ciddi bir iş kaybı ve boşa  gitmiş yatırım olarak bize dönebilir. maksimum su veriminin elde edileceği kuyu  lokasyonu jeolojik araştırmalar-jeofizik etüt ve hidrojeolojik çalışmalar  sonucunda belirlenir. Su kuyusunun tasarım yapılır ve kuyu projesi buna göre  hazırlanır. Su sondajı esnasında her 1 metrede numune alınacaktır. Bu numuneler  incelenerek gerekli detaylar araştırılacak yer altında bulunan malzemenin suyun  kirlenmesini sağlayacak tabakaların özellikleri tespit edilecek, kirli suyun  gireceği formasyonlar çimento sistemiyle kaplı borular yardımıyla tecrit  edilecektir. Yapılan sondaj sonucunda borulama ve çimentolamadan sonra en son  işlem kuyu yıkama işlemidir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar  devam edilecek daha sonra kompresör yardımyla kuyu verim deneyi yapılacaktır. Bu  deneye göre pompa belirlenecektir.

su sondaj

su sondajı sondaj1.com

su sondajı

Sondaj kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Su sondaj

SU SONDAJ

Sondaj yeraltının 1500 metre derinliğine kadar iletkenlik durumu tespit edilmektedir. Sondajla yapılan araştırmalar ile  su bulunabilecek metreler ve sondaj yapılacak noktalar, sondaj kuyusunun kaç metre olacağı, hangi özellikte pompalar kullanacağı, derinliğinin tespiti işin teknik ve mali özellikleri ortaya çıkmaktadır.

su sondaj

su sondaj sondaj1.com

su sondaj

Sondaj kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

sondaj makinası

SONDAJ MAKİNASI

Su sondajı en fazla kullanılan sondaj yöntemidir. Sondaj makinesi alırken  özellikle dikkat edilmesi gereken maddelerin arasında iyi kaliteli ve bunu da  önde gelen firmaların ürünlerine öncelikle olarak tercih edilebilir. Bunlar  çünkü yılların firmaları ve özellikle ciddi bir yol almışlardır. Eğer ki özel  bir makine yaptıracaksınız da mutlaka işinin ehli olan firmalar tercih  edilmelidir.

sondaj makinaları

sondaj makinası  sondaj1.com

sondaj makinası

Sondaj kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

satılık sondaj

SATILIK SONDAJ

Sondaj makinası satın alırken mutlaka işi bilen biriyle birlikte hareket edilmelidir. Sondaj makinaları oldukça maliyetli bir yatırımdır. Sondaj makineleri derinlikle orantılı olarak fiyatları yükselmektedir.

satılık sondaj

satılık sondaj

sondaj1.com

Sondaj kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Mini Kazık

MİNİ KAZIK

Mini kazıklar, yükseklik yük taşıma kapasitesi olan (1000 kN ve üstü) ufak çaplı (100-250mm) kazıklardır. Delgi ekipmanı ve metodları mini kazıkların doğal yada yapay her türlü zemin koşullarında, yatayla değişik açılarda uygulanmasını mümkün kılar. Bu metod ile küçük mekanlarda, dar alanlarda çalışa bilinmektedir. Kapasite artırımı için mevcut temellerin desteklenmesi, şevlerin güçlendirilmesi hafriyat çalışmaları mini kazık projeleri için uygun adaylardır.

Mini kazık Fore Kazık Sondaj

Sondaj kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Fore kazık

FORE KAZIK

Fore Kazıklar yerinde dökme kazıklardır. Değişik çap (65- 80- 100- 120- 150 cm) ve boylarda (0-45m) yapılabilmektedir. Hidrolik delici bir makina ile rotari olarak projeye uygun delgi yapılır. Delgi tamamlandıktan sonra kuyu içine donatı ve beton yerleştirilerek imalat tamamlanır. Kohezyonsuz zeminlerde delme işlemi sırasında zemine çelik muhafaza borusu sürülür. Muhafaza borusu, betonlama işlemi tamamlandıktan sonra zeminden geri çekilir. Güvenilir seviyede taşıma gücüne sahip zemin tabakalarının derin olması yada sistemleri açısından farklı oturmalar beklenen yapıların inşası  sırasında yaygın olarak fore kazıklı derin temeller uygulanmaktadır. Ayrıca derin kazı destekleme yapılarında ve şev stabilitesi çözümlerinde rijit düşey elemanlara ihtiyaç olması halinde fore kazıklar yapılmaktadır.

Su sondaj,  Fore kazık, sondaj faaliyetlerinde lider kuruluş.

fore kazık çalışmalarında ve su sondaj çalışmalarında lider kuruluş

fore kazık çalışmalarında ve su sondaj çalışmalarında lider kuruluş

Sondaj kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Enjeksiyon Uygulamaları

ENJEKSİYON UYGULAMALARI

Enjeksiyon, barajlarda, geçirimsiz perde imalatında, şevlerin  stabilitesinde, yol dolgularının güçlendirilmesinde ve oturmaların kontrolünde  uygulanan ekonomik bir zemin mühendisliği çözümüdür. Özel dizayn edilmiş delgi  makineleri ile, güçlendirilecek zemine girildikçe, çimento şerbeti kontrollü bir  şekilde su yollarını tıkamak ve boşlukları doldurmak amacı ile pompalanır.

 

sondaj su sondaj fore kazık ankraj

Sondaj su kuyusu ankraj fore kazık çalışmalarında lider kuruluş.

Sondaj kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ankraj

ANKRAJ

İnşaat alanlarının çok dar ve değerli olduğu şehir içi derin kazı uygulamalarında kazı duvarlarının yatay desteklenmesi için zemine inşa edilen taşıyıcı perde+öngermeli çelik halat sistemleri genel olarak “Ankrajlı Perde” olarak isimlendirilir. Ankarjlar çoğu zaman kazı duvarlarını geçici olarak desteklemek üzere “geçici”, kimi özel uygulamalarda da uzun süre servis vermek üzere “kalıcı” olarak imal edilmektedir.

Sondaj kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın